PRISER INREDNING

Inredningshjälpen 

Löpande avstämning och budgetuppdatering 

3500 kr 

680 kr/h

Prisexempel - Uppdrag: Inred balkong

Balkongens mått 1,5 x 3,5 meter. 

Tidåtgång: 9 h = 9 x 680 = 6 120 kr

Varor: Stol, ampel, kuddar, filtar, mattor, teservis = 5 929 kr

12 049 kr